நாளொரு மணிமொழி

  • தேகத்திலொரு தென்பு,மனதிலொரு தைரியம் உள்ளத்திலோர் உணர்ச்சி புத்தியில் ஒரு வேகம் இவை மனப்பண்பிற்கான அம்சங்கள்.

பெர்ட்ராண்ட் ரஸ்ஸல்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s