உன்னைப் பார்த்த பின்பு(கைகூ)

வில்லங்கள் என்ன விலை?

எனக் கேட்கின்றன

என்னைப் பார்த்து

உன்னைப் பார்த்த பின்பு…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s