நாளொரு மணிமொழி

உன் கையில் உள்ள பொருளை அனுபவித்து நீ சந்தோஷப்படாத போது மேலதிகப் பொருளைப் பெற்று விட்ட போதிலும்.நீ சந்தோஷப்பட முடியுமென உறுதுயாகக் கூறுவது சாத்தியமன்று

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s