நாளொரு மணிமொழி

  • இனிய பழங்களையும் தோல் மூடிக்கொண்டிருப்பதைப்போல அறிவுள்ளவர்களையும் சில சமயம் சுயநலம் என்ற தோல் மூடிக்கொண்டிருக்கிறது.அந்தத் தோலைக் கிழித்தால் மட்டுமே பழத்தின் இனிமை பயன்படுவதைப் போல அறிவும் பயன்படும்

தொம்சன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s