பிக்மிக்கள்

பிக்மிக்கள் என்றால் யார்?

குள்ளமாக உள்ள ஒரு பழங்குடியினர்.இந்த இனத்தில் யாருமே நான்கு அடிக்கு மேல் வளர மாட்டார்கள்.

இவர்கள் வசிக்குமிடங்கள்

ஆபிரிக்கா ஆசியா கண்டங்களில் உள்ள ஒரு சில பகுதிகளில் இவர்கள் வாழ்கின்றனர்.ஆபிரிக்கா பிக்மிக்களுக்கு “நிக்டியோல்ஸ்”என அழைக்கப்படுகின்றனர்.இவர்கள் ஆபிரிக்காவின் அடர்காடுகளில் இவர்கள் வாழ்கின்றனர்.இது வரை ஏறத்தாழ 150000 பேர் வரை வாழ்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

ஆசிய பிக்மிக்கள் “நிக்டி​டோஸ்” என அழைக்கப்படுகின்றனர்.இவர்கள் அந்தமான் தீவுகளிலும் ,மலேசியா ,சுமாத்ரா ,பிலிப்பைன்ஸ் தீவுகளிலும் சிறு கும்பல்களாக வசிக்கின்றனர்.

இவர்களின் தொழில்வேட்டையாடுதல் ,பழங்கள் ,கிழங்குகள், தேன் சேகரித்தல் ,விஷ அம்புகள் ,வேல்கள் ஆகியவை இவர்களது ஆயுதங்களாகும்.

நீக்குரோக்கள் எனும் கறுப்பர்கள் இவர்களில் இருந்து  வேறுபட்டு இருப்பதாக மரபு இயல் விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர்.

இவர்கள் ஏன் குள்ளமாக உள்ளனர்?

பரம்பரையாக இவர்களின் உடலில் உயரமாக வளர்வதற்குரிய ஓமோன்கள் சுரக்காதது தான் காரணம் என விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s