நாளொரு மணிமொழி

  • முகத்தோற்றத்தில் மனிதர்களுக்குள் வித்தியாசமிருந்து வருவது போலவே குணத்திலும் புத்துயிலும் வித்தியாசங்கள் இருந்தே வருகின்றன.

டாக்டர் எமர்சன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s