நாளொரு மணிமொழி

  • உன் கடமையை தொல்லையென்று ஒருபோதும் நினையாதே.உன் முழு மனதையும் அதில் புக விடு.உற்சாகத்தோடும் ஊக்கத்தோடும் செய்யும் வேலையை திருத்தமாகச் செய்.அது எவ்வளவு கடினமாக இருப்பினும் எளியதொன்றாகவே தோன்றும்.

ஆப்ரகாம் லிங்கன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s